LOETJE’S GARAGE – Restaurant and Conference place

Garage turns to restaurant

Loetje’s Garage is een voormalige autogarage aan de Amstel, bestaande uit 3 losse panden aan elkaar. In samenwerking met Jeroen van Zwetselaar en zijn team zijn de oude panden, wat overigens de status van rijksmonument heeft, getransformeerd tot een industriële ruimte voor (private) diners, vergaderingen en exclusieve feestgelegenheden. Het pand beschikt over verschillende zalen, met individuele sferen, waarbij Jeroen de oude elementen juist wilde tonen in plaats van ze te verbergen, om zo het krachtige karakter van het pand te accentueren. De keuken heeft een centrale plek middenin het pand gekregen en is door gebruik van veel glas zichtbaar aanwezig. Het pand ‘leeft’ en alles wat hier gebeurt mag gezien en beleefd worden.

(For English please scroll down)

Maatwerk en exclusief ontwerp

Er is aandacht en zorg besteedt aan de detaillering, lettende op zoal de wandtextuur, verlichtingselementen en meubilering. Zo zijn de vergadertafels exclusief ontworpen door Jeroen. Deze tafels zijn multifunctioneel en geheel geschikt voor de ruimtes, aangezien ze gemakkelijk te verschuiven en aan elkaar te zetten zijn, maar ook gekanteld kunnen worden tot (losse) statafels.

De blauwstalen bar in het voorste gedeelte bestaat uit losse elementen en is volledig verrijdbaar, net als de groen|witte toonaangevende banken. De stofkeuze is gevallen op dit sterke luxe materiaal dat plooibaar is, maar ook gemakkelijk afneembaar. De stoelen rond de vergadertafels, ook op de 1e etage, zijn met dezelfde stof bekleed, en dus speciaal voor deze locatie gemaakt. Dit geeft een unieke twist en zorgt voor uniformiteit in het gehele pand.

Rauw en sfeervol

Ander iconisch ontwerp aan de hand van Jeroen van Zwetselaar is bovenstaande bar. Dit losse object en tevens loungebank dient als verlengstuk van de bar, maar zorgt er ook voor dat de grote ruimte doorbroken wordt. Hierbij is de bestaande lijn aangehouden van het oorspronkelijke plafond en maakt daarmee een verbinding naar de nieuw gebouwde loods. Aging walls en graffiti muurschilderingen refereren naar de tijd dat men hier aan auto’s aan het sleutelen waren. Nu zorgt het voor een inspirerende ruimte in combinatie met comfortable stoelen, grote bronnen van veel sfeerlicht en zware dramatische gordijnen.

De combinatie van verschillende warme en ‘koude’ materialen en de clash van bestaande elementen tegenover het moderne industriële gebaar, maakt Loetje’s Garage tot een sfeervol en karakteristiek gebouw die gastvrijheid ademt en alle zintuigen prikkelt.

Garage turns to restaurant | English

Loetje’s Garage is a former car garage next to the Amstel consisting of three separate buildings together. In collaboration with Jeroen van Zwetselaar and his team, this whole building has been transformed into an industrial space for (private) dinners, meetings and exclusive party venues.

The property features several rooms with individual atmospheres in which Jeroen wanted to show the old elements, instead of hiding them, to accentuate the powerful character of the building. The kitchen has a central position in the middle of the property and is visible by using lots of glass. The building feels ‘alive’ because everything that happens here can be seen and experienced.

Customized and exclusive design

In the design you can see a lot of attention and care for detail, if you look at the wall textures, lighting elements and the furniture. The unique conference tables are designed by Jeroen himself. These tables are multifunctional and completely appropriate for the rooms, as they are easy to move, but can also be tilted up to standing tables.

The blue steel bar in the front part consists of separate elements and is fully mobile, like the green|white leading bench seats. The fabric choice fell on this strong luxury material that is pliable, but also easy to clean. The chairs around the conference tables are lined with the same fabric and created especially for this location. This gives a unique twist and ensures uniformity throughout the property.

Raw and charming

Another iconic design according to Jeroen van Zwetselaar is the above bar. This loose object and also lounge sofa serves as an extension of the bar, but also ensures that the large space has been break through. It shows the existing line from the original ceiling and therefore creating a connection to the newly constructed hangar.
Aging walls and graffiti wall paintings refer to the time that people where fixing cars. Now it provides an inspiring space combined with comfortable chairs, lots of great sources of ambient light and heavy dramatic curtains.

The combination of hot and ‘cold’ materials and the clash of existing elements across from the modern industrial gesture, turns ‘Loetje’s Garage’ into an attractive and distinctive building that exudes hospitality and stimulates all the senses.

 

BACK